Stránka Slovenskej abilympíjskej asociácie, prechádza rekonštrukciou.

Naši dobrovoľníci intenzívne pracujú, aby pre Vás pripravili novú, lepšiu stránku.

 

Prosím ospravedlňte dočasný výpadok.

 

SAA - Slovenská abilympijská asociácia

Račianska 66, Bratislava, 83102, Slovakia

E-mail:        saa@abilympiada.sk

Telefón:      +421903506082

http://www.abilympiada.sk

IČO: 42182565

DIČ: 2023162922

Číslo účtu: 2800740401/8330 FIO Banka

IBAN: SK57 8330 0000 0028 0074 0401

Registračné číslo: VVS/1-900/90-36635

Sponzorom hostingu je spoločnosť websupport.