Odvtedy, čo sme zorganizovali prvú slovenskú abilympiádu, ubehlo 20 rokov.

 

XII. celoslovenská abilympiáda 2014

Oficiálny televízny spot na youtube:

Abilympiáda 2014 TV spot

 

ZVUK Oficiálny rozhlasový spot vo formáte mp3.

Termín konania abilympiády:

10. – 12. 10. 2014 (piatok – nedeľa)

 


Vážení priatelia, milí súťažiaci

 

v roku 2014 sa nám podarilo zorganizovať XII. ročník celoslovenskej abilympiády aj vďaka štedrej finančnej pomoci týchto podporovateľov: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Johnson & Johnson, Stredoslovenská energetika, a.s.

V porovnaní s minulými ročníkmi súťaže bolo v tomto ročníku niekoľko zmien.

Konanie súťaže sme presunuli do priestorov hotela Sorea Regia v Bratislave, ktorý ponúka kvalitnejšie služby v oblasti stravovania a ubytovania ako aj atraktívnejšie priestory, v ktorých prebiehali jednotlivé súťažné disciplíny. Celkové náklady na stravovanie a ubytovanie počas trvania súťaže predstavovali 140 eur na jednu osobu, pričom účastník zaplatil z tejto sumy iba nepatrnú čiastku vo výške 15 eur, ostatné náklady znáša SAA (s podporou sponzorov a partnerov).

Vzhľadom na to, že účasť v niektorých disciplínach prevyšovala kapacitné možnosti, a tiež z dôvodu zvýšenia kvality podujatia, pristúpila organizačná komisia k rozhodnutiu vytvoriť nominačný systém na celoslovenskú abilympiádu. Každý súťažiaci, ktorý sa prihlásil, bol povinný spolu s predbežnou prihláškou poslať (stačilo e-mailom) fotografiu vlastných výrobkov súvisiacich s disciplínou, na ktorú sa hlásil. Následne boli fotografie vyhodnotené a súťažiaci, ktorí prešli kvalifikáciou, mali možnosť záväzne sa prihlásiť do súťaže.

Počas súťažného dňa mohli súťažiaci možnosť prezentovať vlastné výrobky na predajnej výstave. Tieto výrobky nemuseli súvisieť s disciplínou, ktorej sa zúčastnili.

Výhodou tohto ročníka bola možnosť kvalifikácie na Celosvetovú abilympiádu vo Francúzsku.

plagát XII. celoslovenská abilympiáda 2014 (pdf)

 

Miesto konania abilympiády:

hotel Sorea Regia, Bratislava

Kráľovské údolie č. 6, 811 02 Bratislava (Hradný vrch – blízko PKO), www.sorea.sk

 

Hlavní partneri podujatia:

Johnson & Johnson
Stredoslovenská energetika, a. s.

 

Johnson & Johnson

 

Stredoslovenská energetika, a. s.