Hlavní partneri, sponzori, reklamní partneri a podporovatelia 12. celoslovenskej abilympiády

 

Johnson & Johnson

Stredoslovenská energetika, a. s.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IT Learning

Ideálna mládežnícka aktivita

Rozhlas a televízia Slovenska

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Patchwork Hobby Art

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Zeleň Slovakia, s. r. o.

CUREL, spol. s r. o.

Jana Birošová

Fotoklub Šaľa

Ing. Branislav Pištek

Šikulko – detské centrum

ProCare

Global 24

Miroslav Birčák

Vladimír Barčák

Ladislav Kamenický

 

 

Johnson & Johnson

Stredoslovenská energetika, a. s.

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

IT Learning

 

Ideálna mládežnícka aktivita

 

Rozhlas a televízia Slovenska

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Patchwork Hobby Art

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

 

Zeleň Slovakia s.r.o.

 

CUREL, spol. s r.o.

 

Jana Birošová

 

Fotoklub Šaľa

 

Ing. Branislav Pištek

 

Šikulko – detské centrum

 

ProCare

 

Global 24

 

Ďakujeme za pomoc všetkým našim dobrovoľníkom a porotcom.

Vďaka patrí i novinárom za propagáciu abilympiády.