Zoznam súťaží

1. Aranžovanie kvetov
2. Cukrárstvo
3. Dámske krajčírstvo
4. Servítková technika (dekupáž)
5. Elektronická montáž
6. Reportážna fotografia
7. Háčkovanie
8. Kaderníctvo (disciplína je zrušená pre nízky záujem)
9. Košikárstvo
10. Maľovanie na hodváb
11. Modelovanie z hliny
12. Ozdobovanie veľkonočných vajíčok
13. Ozdobovanie medovníkov
14. Paličkovanie
15. Patchwork
16. Pletenie
17. Pletenie z papiera
18. Počítačová editácia textu
19. Studená kuchyňa
20. Tvorba plagátu
21. Tvorba webových stránok
22. Výroba dreveného výrobku (disciplína je zrušená pre nízky záujem)
23. Výroba svadobného predmetu
24. Výroba šperku z Fimo hmoty
25. Vyšívanie krížikovým stehom
26. Vyšívanie plným stehom

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 


Súťažilo sa v sobotu 11.10.2014.

Dôležité informácie:

Súťažiť mohli len jednotlivci bez sprievodu - do vlastného tvorivého procesu súťažiacich nesmel zasahovať nikto iný (pre prípadnú pomoc súťažiacim boli osoby určené usporiadateľmi).

Podľa medzinárodných pravidiel platí, že pre súťažiach nie sú určené nijaké kategórie. Môžu súťažiť rôzne postihnutí ľudia (zrakovo, sluchovo, telesne, mentálne alebo vnútorne). Neberie sa ohľad na druh a stupeň postihnutia – záleží len na odvedenej práci. Abilympiáda je olympiáda pracovných schopností a zručnosti rôzne postihnutých ľudí a všade na svete sa usporiadatelia snažia ukázať aj možným zamestnávateľom aj širokej verejnosti, že naše výsledky môžu byť zaujímavé a že sme často rovnocennou konkurenciou ľuďom bez postihnutia. (Na abilympiáde sa nikdy nesúťaží v športových disciplínach ani v prednese poézie či prózy ani v hre na hudobnom nástroji. Nevyhodnocujú sa práce vytvorené doma. Traja odborní porotcovia hodnotia prácu súťažiaceho počas trvania súťaže a po jej skončení vyhodnotia všetky dodržané kritériá.)

Je určená iba dolná veková hranica: 16 rokov.