23. Česká národná Abilympiáda 2015 – Pardubice

23. Abilympiáda 2015 CZ

29. – 30. máj 2015

Na tohtoročnej českej národnej abilympiáde sme týmto ponúkli účasť súťažiacim zo Slovenskej republiky. V minulom roku súťažili u nás v rámci projektu MAPDOT súťažiaci z Prešova, Malty a Poľska. Ich účasť bola veľkým spestrením.

Všetky podrobnosti o 23. českej abilympiáde nájdete na stránke www.abilympiada.cz

Pre rok 2015 bolo vypísaných 36 súťažných disciplín.

Štartovné, strava a ubytovanie bolo pre zahraničných účastníkov stanovené na 2250za ubytovanie a stravu, 990 bez ubytovania.

Za českú abilympijskú asociáciu praje pekný deň

Bc. Filip Novotný
PR koordinátor
Česká abilympijská asociace, o. s.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.caacz.cz