9. Medzinárodná abilympiáda 2016 sa bude konať vo Francúzsku.

miesto: Bordeaux, Francúzsko (výstavisko le Parc des Expositions)

termín: 23. - 27. marec 2016

- pod heslom „Common Skills, Uncommon People“ – Obyčajné zručnosti, neobyčajní ľudia

- cez rôzne programy sa IA2016 snaží: zvýšiť počet účastníckych krajín a regiónov najmä z Európskych krajín, ukázať zamestnávateľom a verejnosti vysokú úroveň zručností ľudí s postihnutím, zabezpečiť čestnosť a transparentnosť v každej súťaži

podrobnejšie informácie (pdf)

Úvodné informácie o 9. ročníku medzinárodnej abilympiády v angličtine sú už na adrese: www.jeed.or.jp/english/index.html