Hlavným cieľom Slovenskej abilympijskej asociácie (SAA) je organizovať súťažné prehliadky pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí – abilympiády, propagácia možností pracovného uplatnenia zdravotne postihnutých a poradenská činnosť pri uplatnení sa na trhu práce. SAA vznikla v decembri 2010 a založili ju organizácie Zväz telesne postihnutej mládeže (ZTPM) a Ideálna mládežnícka aktivita (IMA), ktoré sa venovali abilympijskému hnutiu už od roku 1994. Vzhľadom na špecifické zameranie Abilympijského hnutia sa obe organizácie rozhodli vytvoriť asociáciu, v ktorej budú združovať organizácie so zameraním na podporu pracovného uplatnenia zdravotne postihnutých.