Účtovná Závierka za rok 2012 (vo formáte PDF, veľkosť 0,7 MB)

Účtovná Závierka za rok 2011 (vo formáte PDF, veľkosť 0,9 MB)

Účtovná Závierka za rok 2010 (vo formáte PDF, veľkosť 0,7 MB)