Výročná správa SAA za rok 2014 (vo formáte PDF, veľkosť 2,6 MB)

Výročná správa SAA za rok 2013 (vo formáte PDF, veľkosť 1,2 MB)