abilympiada logoAbilympiáda je súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí. V zahraničí aj u nás sa pre oficiálny názov tejto prestížnej akcie používa anglické slovo ABILYMPICS – v poslovenčenej podobe ABILYMPIÁDA. Tento názov vznikol zložením slov Olympics of Abilities, teda olympiáda schopností.

Cieľom súťaží je dokázať zdravému obyvateľstvu, že postihnutý človek môže byť rovnocenným partnerom pri vykonávaní pracovnej činnosti. Vďaka predošlým ročníkom mali súťažiaci možnosť ukázať svoju šikovnosť, talent a vôľu vo viac ako 20 súťažných disciplínach. Dobrá skúsenosť z týchto podujatí je aj tá, že niektorým súťažiacim, ktorí svojou činnosťou zaujali, sa vďaka týmto súťažiam podarilo získať aj trvalé pracovné miesto.

Ľudia si ju často mýlia s paralympiádou. Naše súťaže však nie sú o športe, ale o pracovných schopnostiach a zručnosti zdravotne postihnutých.

Usporiadateľom prvých desiatich celoslovenských abilympiád v rokoch 1994 – 2010 bol Zväz telesne postihnutej mládeže (ZTPM) a Ideálna mládežnícka aktivita (IMA). Víťazi týchto súťaží sa zúčastnili na celosvetových abilympiádach v roku 1995 v Austrálii, v roku 2000 v Českej republike, v roku 2003 v Indii, v roku 2007 v Japonsku a v roku 2011 v juhokórejskom Soule.

Usporiadateľom jedenástej celoslovenskej abilympiády v roku 2013 bola už Slovenská abilympijská asociácia (SAA), ktorá združuje Zväz telesne postihnutej mládeže (ZTPM), Ideálnu mládežnícku aktivitu (IMA) a ďaľšie organizácie podporujúce „Abilympijské hnutie“.

Nezáleží na druhu postihnutia, ale na výsledkoch práce. V jednotlivých súťažiach sa stretávajú ľudia s rôznym postihom. Filozofiou abilympiád je ukázať, že aj ťažko postihnutí môžu konkurovať zdravým. Z tohto dôvodu sa pri hodnotení neprihliada na postihnutie.

sicka na voziku

Je preto v poriadku, že medzi 16 súťažiacimi, čo šijací stroj ovládajú nohou, súťaží aj žena, ktorá stroj ovláda lakťom, pretože je vozičkárka. Keď získa prvé miesto, pretože jej práca je precíznejšia, potvrdí sa správnosť celého zámeru.

Drevorezba - vozickar

Ak sa pozriete na fotografiu muža, ktorý aj keď má čiastočne ochrnuté ruky, súťaží vo vyrezávaní z dreva, uvedomíte si, že na abilympiádach síce ide  v prvom rade o súťaž v pracovných schopnostiach a zručnostiach, ale nie je to jediný smer, ktorý nás môže inšpirovať pri organizácii ďalších súťaží.

Sme radi, že patríme medzi ľudí, ktorí môžu pomôcť rôzne postihnutým ľuďom ukázať, čo môžu dokázať, ak dostanú šancu.