5. Medzinárodná Abilympiáda (2000)

V dňoch 13. až 19. augusta 2000 sa v hlavnom meste Českej republiky Prahe uskutočnila 5. celosvetová abilympiáda. Medzinárodnej abilympiády sa celkovo zúčastnilo 737 účastníkov z 29 krajín.
Z toho súťažiacich bolo 324, účastníkov konferencie bolo 85 a súťažiacich detí bolo 85. Počas abilympiády usporiadateľom pomáhalo 200 - 270 dobrovoľníkov denne.

5. Medzinárodná abilympiáda 2000

Slovensko zastupovala 70-členná výprava. Zväz telesne postihnutej mládeže - organizátor Slovenských kôl abilympiád, vyslal 35 súťažiacich do 18 súťaží. Súťažiaci zastupujúci našu krajinu sa za svoje výsledky nemuseli hanbiť. Potvrdili to aj výsledky na 5. International Abilimpics, odkiaľ naši súťažiaci priniesli päť medailí:
1 zlatá (p. Vilímová - pletenie)
1 strieborná (p. Jánošíková - modelovanie z hliny)
3 bronzové (p. Vilímová - ozdobovanie veľkonočných kraslíc, háčkovanie, p. Kianička - sústruženie z dreva).

5. Medzinárodná abilympiáda 2000   5. Medzinárodná abilympiáda 2000

Niekoľko ostatných súťažiacich malo medaily na dosah ruky:
4., 5. a 7. miesto v riadení automobilu (p.p. Pitoňák, Franek, Török),
5. miesto v aranžovaní kvetov (p. Strapková)
6. miesto v ozdobovaní kraslíc (s. Recsková)
8. miesto v modelovaní z hliny (p. Filadelfiová) nie sú tiež na zahodenie.

5. Medzinárodná abilympiáda 2000

Ako je aj z týchto výsledkov vidieť, Slovensko má šikovných ľudí, ktorí sa chcú a vedia prezentovať na svetovej úrovni.

Úspech našich abilympionikov ocenili aj prezident Slovenskej republiky Rudolf Šuster a premiér Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda.