Prvá svetová abilympiáda sa uskutočnila v Japonsku v roku 1981, v roku, ktorý OSN vyhlásila ako Medzinárodný rok telesne postihnutých. Abilympiády pokračovali a v roku 1995 v Austrálii sa prvýkrát od vzniku medzinárodného abilympijského zápolenia zúčastnil aj samostatný slovenský tím, ktorý si hneď pri svojom prvom účinkovaní odniesol niekoľko významných umiestnení a ocenení.

Slovenská výprava sa od tohto okamihu zaradila k pravidelným účastníkom, oceňovaným ziskom medailí a čestných ocenení.

Zdravotne postihnutí ľudia z celého sveta majú príležitosť prezentovať svoje pracovné zručnosti a výkony spoločne s kolegami z iných krajín. Abilympiáda je vskutku originálna výzva, zameriava sa na zručnosti a schopnosti obstáť na trhu práce, vytvoriť diela rôzneho charakteru, praktické, umelecké, kulinárske, ale aj technické, fyzicky náročné, kreatívne a mnohokrát vrcholne špecializované a odborné.

V máji 2022 sa slovenská delegácia zúčastní už 10. celosvetovej abilympiády v Moskve. Ruskí organizátori vyslali mimoriadne emotívny a silný signál, chopili sa prípravy podujatia skutočne profesionálne a je zrejmé, že aktivita sa teší podpore najvyšších vládnych kruhov aj predstaviteľov mesta, ktorí oceňujú a vyzdvihujú nosnú ideu abilympiády – obstáť vo svojich životoch, začleniť sa a nájsť si pracovné uplatnenie, ktoré je pre kvalitný a plnohodnotný život nenahraditeľné.

Okrem súťažných disciplín má abilympiáda interkultúrny a spoločenský rozmer, vytvára dialóg, diskusie, fóra a umožňuje získať nové pohľady a obohatenie nášho profesionálneho videnia a vnímania. Ide o sled udalostí, impulzov, nových podnetov a nápadov.

Naša delegácia nebýva počtom účastníkov veľká, napriek tomu je nádherné a inšpirujúce ocitnúť sa na pódiu, na ktorom sú zastúpení ľudia zo všetkých kontinentov, vidieť slovenskú vlajku a cítiť sa súčasťou pulzujúceho a komunikujúceho spoločenstva.

Na Slovensku si abilympiáda získala svojich pravidelných podporovateľov. Naša asociácia aktívne vyhľadáva štátne schémy pomoci, komunikuje a zodpovedne podáva žiadosti o grantové a projektové podpory. Nejde len o pokrytie jednorazovej medzinárodnej činnosti, je to aj o pravidelnej komunikácii a dlhodobom členstve a zastúpení Slovenska v medzinárodnej federácii. Silnou pridanou hodnotou našej činnosti je aj vyhľadávanie a sprostredkovanie informácií našim členom.

Pre slovenských účastníkov sa opäť otvárajú dvere do sveta s možnosťou a zámerom ukázať naše pokroky, zmeny, pracovný prístup. Máme ambíciu postaviť skúsený tím, ktorý svojimi výkonmi opäť presvedčí na tomto medzinárodnom fóre. Staviame na profesionalite, ale aj osobnej angažovanosti, obetavosti a vysokom osobnom nasadení účastníkov.