- stála výstava výrobkov a diel umelcov so zdravotným postihnutím z celého Slovenska
- morálna a finančná podpora umelcov so zdravotným postihnutím
- prezentácia hnutia ABILYMPICS
- bezbariérový multifunkčný priestor vhodný na prezentácie, besedy, stretnutia, tréningy, vernisáže a podobne

Galéria Abilympiáda 

Galéria Abilympiáda – slúži na vystavovanie a predaj umeleckých výrobkov vyrobených občanmi zo zdravotným postihnutím.

Má štatút chránenej dielne a realizuje tieto aktivity:

Podporuje umeleckú činnosť ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom vystavovania a predaja ich výrobkov z dreva, šúpolia, keramiky, maľovaných obrazov, grafík, šperkov, sošiek, plastík,
paličkovaných a háčkovaných čipiek, výšiviek, vianočných a veľkonočných ozdôb a iných.

Propaguje
hnutie Abilympiáda, ako prezentačnú a súťažnú priehliadku pracovných zručností osôb so zdravotným postihnutím.

Ponúka
širokej verejnosti na predaj umelecké diela vytvorené ľuďmi s hendikepom.

Organizuje
rôzne kultúrne a spoločenské podujatia v prestoroch galérie.

Výzva!
– Všetkým šikovným ľuďom so zdravotným postihnutím ponúkame možnosť umiestnenia a vystavenia ich výrobkov a umeleckých diel za účelom prezentácie a prípadného predaja. Prosíme, prihláste sa nám a dajte o sebe vedieť!

Galéria Abilympiáda

Otváracie hodiny: pondelok až piatok, od 10:00 do 16:00 hod.

V našej galérii vystavujú svoje diela umelci so zdravotným postihnutím spoločne so zdravými autormi. Priestor u nás našli profesionáli rovnako ako laickí umelci. V galérii je možné vidieť okrem malieb na plátne a skle aj drevorezby, výrobky z čipky, kovu a pod.
Vystavované diela si je možné aj kúpiť. Kúpou diel podporujete autorov so zdravotným postihnutím a prevádzku chránenej dielne. Celá budova galérie je bezbariérová, prístupná aj pre ľudí na invalidnom vozíku.

Ponuka umeleckých diel TU!

Galéria Abilympiáda

Tešíme sa na Vašu návštevu


kontakt:
Galéria Abilympiáda
Masarykova 20, 080 01 Prešov
tel.: 051 / 452 38 05, mobil: 0911 / 368 693
www.zompresov.sk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.