7. - 10. október 2010

Dokázať zdravému obyvateľstvu, že postihnutý človek môže byť rovnocenným partnerom pri vykonávaní pracovnej činnosti bolo hlavným cieľom štvordňovej súťažnej prehliadky pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí - abilympiády, ktorá sa konala od štvrtka 7.10. do nedele 10.10.2010 v Bratislave. Svoje zručnosti na nej prezentovalo 140 talentovaných účastníkov v 22 súťažných kategóriách. „Najväčší záujem súťažiaci prejavili o počítačovú editáciu textu, košikárstvo, kaderníctvo, výrobu šperku, modelovanie z hliny, vyšívanie krížikovým stehom, modelovanie z hliny, reportážnu fotografiu a ozdobovanie medovníkov,“ povedala koordinátorka abilympiády Henrieta Horváthová.

10. Abilympiáda 2010   10. Abilympiáda 2010

„Tento ročník abilympiády bol pre nás výnimočný tým, že sme sa s našimi dobrovoľníkmi zapojili do projektu 72 hodín bez kompromisu,“ podotkla Henrieta Horváthová. Viacerí súťažiaci podľa nej vnímajú abilympiádu ako jediný spôsob prezentácie či získania nových priateľstiev, ale aj získania nových pracovných miest. „Keď sa pozriem na súťažiacich, akí odchádzali spokojní, som spokojná aj ja. Ľudia „súťažili“ v kamarátstve a snažili si jeden druhému pomôcť. Je dôležité, aby sme sa rešpektovali a pomáhali si,“ zhodnotila Horváthová. A doplnila, že odmenou pre víťazov boli vecné ceny a možnosť ísť reprezentovať Slovensko na celosvetové finále abilympiády v Južnej Kórei v roku 2011.

10. Abilympiáda 2010   10. Abilympiáda 2010   10. Abilympiáda 2010

Slovensko je od začiatku konania celosvetových abilympiád veľmi úspešné. Počas siedmich ročníkov získalo 11 najvyšších ocenení. Rok 2007 bol pre abilympionikov obzvlášť plodný. V krajine vychádzajúceho slnka sa konala v poradí už siedma celosvetová abilympiáda. Do japonského mesta Shizuoka odchádzala zo Slovenska 25-členná výprava, nikto však netušil, že naša krajina sa stane najúspešnejšou spomedzi európskych a zapíše sa do myslí mnohých ľudí. Konkurencia bola silná a rozhodcovia boli prísni. No z Japonska si nakoniec odniesli bronzovú medailu. Tento úspech bol o to cennejší, že sa to nepodarilo nikomu z prítomných neázijských súťažiacich. Ďalšia celosvetová abilympiáda sa bude konať v Južnej Kórei - v hlavnom meste Soul a Slovensko na nej budú reprezentovať tí najlepší – víťazi tohtoročnej celoslovenskej abilympiády. No nebude to ľahké. Bude treba získať aj finančné prostriedky. Súťažiaci sa budú musieť pripravovať svedomitejšie a intenzívnejšie, lebo konkurencia stále rastie a pravidlá sú prísnejšie. Prajem si, aby Slovensko bolo úspešnou krajinou aj v Kórei, aby tí, ktorí ho budú reprezentovať, mohli opäť stáť na stupni víťazov.