Pripravili sme pre Vás bulletin z 3. celoslovenskej abilympiády vo formáte pdf:

TRETIA CELOSLOVENSKÁ ABILYMPIÁDA

Abilympiada_Bulletin_3-1996_SK

Veľkosť pdf súboru: 8,3 MB.