8. Abilympiáda (2006)

Pripravili sme pre Vás bulletin z 8. celoslovenskej abilympiády vo formáte pdf:

ÔSMA CELOSLOVENSKÁ ABILYMPIÁDA ŠKOLENIE ABILYMPICS (ISBN 80–968422–6–9)

Abilympiada_Bulletin_8-2006_SK

Veľkosť pdf súboru: 12,7 MB.

sa konala 24. - 27. 8. 2006 v SOU obchodnom v Rači Na pántoch v Bratislave.

Každá krajina má možnosť okrem postupových súťažných disciplín zaradiť v národných kolách aj súťaže, ktoré sú typické pre danú krajinu. Pre vašu lepšiu orientáciu sme názvy súťaží, ktoré sú postupové pre celosvetovú abilympiádu 2007 v Japonsku, označili výraznejším písmom.

Aranžovanie kvetov

  1. miesto nebolo udelené
  2. Magdaléna Rosíková (Lučenec)
    Alžbeta Krupová (Humenné)
  3. Alena Szepesgyӧrkyová (Košice)

Pohľad účastníka

Naozaj úprimne chcem veriť, že pojem abilympiáda sa dostáva aj do povedomia širokej verejnosti a ani v najmenšom nepochybujem, že tí, ktorí sa na tejto súťaži aspoň raz osobne zúčastnili, tak nezaváhajú pri otázke: „Čo je to súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností ľudí so zdravotným postihnutím?“ Áno! Je to abilympiáda.

Bratislava–Rača, Na pántoch – SOU obchodné

23. – 29. 8. 2006

V dňoch 23. - 29. augusta 2006 sa uskutočnilo medzinárodné školenie ABILYMPIÁDA - uplatnenie mladých zdravotne postihnutých. Školenia sa zúčastnili zástupcovia organizácií zo šiestich krajín (Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska). Cieľom školenia bolo odovzdať si skúsenosti o ABILYMPIÁDE, najmä ako zorganizovať ABILYMPIÁDU, a chceli sme dať aj ďalší podnet na rozvoj medzinárodnej spolupráce mladých ľudí v rámci programu Mládež a v konečnom dôsledku prispieť ku skvalitneniu regionálnych a celosvetových ABILYMPIÁD, vytvoriť podmienky na to, aby sa do celého procesu zapojili postihnutí a nadobudli pocit užitočnosti a spolupatričnosti formou sebarealizácie. Ďalším cieľom školenia bolo vytvoriť sieť organizácii v Európe, ktoré organizujú alebo chcú usporiadať ABILYMPIÁDU.