9. Abilympiáda (2009)

Pripravili sme pre Vás bulletin z 9. celoslovenskej abilympiády vo formáte pdf:

DEVIATA CELOSLOVENSKÁ ABILYMPIÁDA

Abilympiada_Bulletin_9-2009_SK

Veľkosť pdf súboru: 6,2 MB.

Kamarátstvo, priateľstvo a nadväzovanie kontaktov. V takomto duchu sa niesol 9. ročník abilympiády 2009 v Bratislave na SOŠ Na pántoch. Počas dvoch súťažných dní ukázalo svoje umenie približne 150 súťažiacich z celého Slovenska v 19 disciplínach. Tento rok sa abilympiáda konala od 27. do 30. júna. Abilympiáda je súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí. Cieľom súťaže bolo dokázať zdravému obyvateľstvu, že postihnutý človek môže byť rovnocenným partnerom pri vykonávaní pracovnej činnosti. Lákadlom pre súťažiacich boli hlavne tvorivé disciplíny, ako napríklad maľovanie vodovými farbami na papier, modelovanie z hliny, vyšívanie krížikovým stehom, reportážna fotografia, cukrárstvo a ozdobovanie medovníkov.

9. Abilympiáda 2009   9. Abilympiáda 2009

Pohľad účastníka

"ABILYMPIÁDA? A to je čo?", presne takto som zareagovala, keď mi v roku 1996 zavolala Zuzka Recsková a pozvala ma na ňu. Vtedy som vyšívala a nevedela som si predstaviť, ako taká súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností ľudí so zdravotným postihnutím vlastne prebieha. Zuzka bola neoblomná, napokon ma zlomila a ja som cestovala s malým batôžkom, ale s veľkým očakávaním.

Deviaty ročník celoslovenskej abilympiády 2009 sa od predchádzajúcich líšil hlavne tým, že prišli medzi nás aj nepočujúci súťažiaci a predviedli svoje umenie v v kaderníctve. Novými súťažami boli výroba vianočnej pohľadnice a maľovanie farbami na sklo. Tvorba plagátu bola zaradená aj v minulých rokoch, no v tomto roku sa plagát tvoril za pomoci počítača. Miesto konania súťaží a ubytovania účastníkov bolo tak ako v minulých rokoch na IPR Mokrohájska 1 a na Strednom odbornom učilišti Na pántoch v Bratislave - Rači.

Pohľad účastníka

Zvonček oznamujúci koniec školského roka študentom Strednej odbornej školy v Bratislave - Rači Na pántoch symbolicky zakončil aj 9. ročník celoslovenskej abilympiády. Po troch dňoch prežitých v súťažnom zápolení, no v priateľskej, rodinnej atmosfére pretkanej aj kultúrnymi zážitkami, sme sa vracali do svojich domovov. Náš "trojlístok" z Nitry, teda Lucka Lakatošová a dve Evky - Knézlová a Vilímová, odchádzal spokojný a šťastný. Veď bolo aj prečo. Všetky tri sme boli úspešné a šťastné, že sa konečne tento ročník abilympiády mohol konať. Cestou domov sme si zrekapitulovali všetky dojmy a zážitky. Už minulý rok sme sa veľmi tešili a ťažko sme prijali správu, že z finančných dôvodov sa abilympiáda nekoná.