Kamarátstvo, priateľstvo a nadväzovanie kontaktov. V takomto duchu sa niesol 9. ročník abilympiády 2009 v Bratislave na SOŠ Na pántoch. Počas dvoch súťažných dní ukázalo svoje umenie približne 150 súťažiacich z celého Slovenska v 19 disciplínach. Tento rok sa abilympiáda konala od 27. do 30. júna. Abilympiáda je súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí. Cieľom súťaže bolo dokázať zdravému obyvateľstvu, že postihnutý človek môže byť rovnocenným partnerom pri vykonávaní pracovnej činnosti. Lákadlom pre súťažiacich boli hlavne tvorivé disciplíny, ako napríklad maľovanie vodovými farbami na papier, modelovanie z hliny, vyšívanie krížikovým stehom, reportážna fotografia, cukrárstvo a ozdobovanie medovníkov.

9. Abilympiáda 2009   9. Abilympiáda 2009

„Som nadmieru spokojná s tým, ako celá abilympiáda dopadla, ľudia súťažili v kamarátstve a snažili sa jeden druhému pomôcť. Je dôležité, aby sme sa rešpektovali a pomáhali si. Tento ročník bol pre nás v niečom iný oproti tým predošlým. Do súťažných disciplín sme tento rok zaradili nové disciplíny, napríklad výroba vianočnej pohľadnice, kaderníctvo a maľovanie farbami na sklo. Mali sme aj nepočujúcich účastníkov, ktorí súťažili v kaderníctve“, povedala koordinátorka celoslovenskej abilympiády Zuzana Recsková.

„Odmenou pre víťazov boli vecné ceny a možnosť ísť reprezentovať Slovensko na celosvetové finále abilympiády v Južnej Kórei v roku 2011,“ doplnila Recsková. V zahraničí aj u nás sa ako oficiálny názov tohto prestížneho podujatia používa anglické slovo abilympics - v poslovenčenej podobe abilympiáda, ktoré vzniklo zložením slov Olympics of Abilities, teda olympiáda schopností. Prvá abilympiáda sa na Slovensku konala v decembri 1994. Pre Slovensko bol tiež dôležitý rok 1997, keď sa ZTPM odhodlal na zasadnutí International Abilympics kandidovať na organizáciu V. medzinárodnej abilympiády. Z kandidátov nakoniec zvíťazila Česká republika. Od roku 1995 sa slovenskí talentovaní zdravotne postihnutí ľudia zúčastňujú aj celosvetových abilympiád, na ktorých dosahujú vynikajúce úspechy. Za pätnásť rokov reprezentovali Slovensko na celosvetových olympiádach schopností v Japonsku, Austrálii, Českej republike a Indii, odkiaľ priniesli 11 medailí.