Pripravili sme pre Vás bulletin z 9. celoslovenskej abilympiády vo formáte pdf:

DEVIATA CELOSLOVENSKÁ ABILYMPIÁDA

Abilympiada_Bulletin_9-2009_SK

Veľkosť pdf súboru: 6,2 MB.