Pohľad účastníka

Zvonček oznamujúci koniec školského roka študentom Strednej odbornej školy v Bratislave - Rači Na pántoch symbolicky zakončil aj 9. ročník celoslovenskej abilympiády. Po troch dňoch prežitých v súťažnom zápolení, no v priateľskej, rodinnej atmosfére pretkanej aj kultúrnymi zážitkami, sme sa vracali do svojich domovov. Náš "trojlístok" z Nitry, teda Lucka Lakatošová a dve Evky - Knézlová a Vilímová, odchádzal spokojný a šťastný. Veď bolo aj prečo. Všetky tri sme boli úspešné a šťastné, že sa konečne tento ročník abilympiády mohol konať. Cestou domov sme si zrekapitulovali všetky dojmy a zážitky. Už minulý rok sme sa veľmi tešili a ťažko sme prijali správu, že z finančných dôvodov sa abilympiáda nekoná.

PREČO? Prečo nedokážu zdraví ľudia na ministerstve pochopiť, že aj my, postihnutí, chceme žiť rovnocenne? Iba touto formou môžeme dokázať sebe, ľuďom i celému svetu, že aj my dokážeme pracovať a tvoriť. Prečo nechápu, že každý ročník nás posúva dopredu? Stále sa snažíme zdokonaľovať. Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že iba tu sa stretneme s priateľmi z celého Slovenska. Prečo sa v iných krajinách môžu konať abilympiády každý rok, len u nás nie? Tých PREČO by bolo množstvo, ale kto na ne odpovie? Dopriala by som kompetentným, aby strávili a spoločne s nami prežívali atmosféru abilympiády celé 3 dni. Určite by nás potom inak chápali.

Tento, teda 9.ročník, sa posunul o 1 rok. Nedostatok financií poznačil 9. ročník abilympiády vyšším účastníckym poplatkom a nižším počtom účastníkov (v minulosti bolo aj 220 účastníkov abilympiády). V žiadnom prípade však nezasiahol do kvality podujatia. Evka Knézlová považuje 9. ročník abilympiády za najlepší. Možno tým, že bol menší počet účastníkov, vládla tu priateľská, priam rodinná atmosféra.

Každý ročník je niečím iný, neopakovateľný. Lucka Lakatošová - najmladšia z nášho trojlístka – bola na abilympiáde prvýkrát. Okrem súťaže s napätím očakávala, aký sprievodný program pre nás organizátori pripravili. Bola veľmi spokojná. Hneď prvý deň si zahrala bocciu. Po nej sme sa všetci prostredníctvom filmového dokumentu preniesli do Japonska a sledovali cestu a súťaže na 7. celosvetovej abilympiáde v Japonsku. Ďalší deň vystupoval folklórny súbor Bezanka a posledný večer mažoretky Arielky z Ivánky pri Dunaji. Lucka si našla veľa nových priateľov, s ktorými sa každý večer na diskotéke vytancovala do chuti. Veľmi sa teší na ďalší ročník abilympiády.

Určite sa na abilympiádu teší nielen Lucka, ale všetci tí, ktorí sa jej zúčastnili aspoň jedenkrát. Pre mňa sa stala abilympiáda doslova srdcovou záležitosťou. Od roku 1996 som nevynechala ani jeden národný či celosvetový ročník. Aj keď sa môj zdravotný stav zhoršuje, pred každou abilympiádou zmobilizujem všetky sily. Poteší ma, keď stretnem priateľov, držíme si navzájom palce pri súťažiach, tešíme sa z úspechov, povzbudzujeme sa pri zhoršení zdravia. Dosiahnuté výsledky ma vždy posunú dopredu, dodajú sily do ďalšej činnosti. I keď už mám dôchodkový vek, poteší ma, keď svojou účasťou pomôžem tým mladším.

Aj tento rok bola porota prísna. Tak ako v minulých rokoch, hodnotiace kritériá boli totožné s kritériami na celosvetových abilympiádach (pri postupových súťažiach). Bola som šťastná, keď ma oslovili ľudia, ktorým sa páčila moja práca a vyjadrovali mi obdiv a uznanie. Snažím sa, aby moja práca bola čo najprecíznejšia, nedokážem nič „odflákať“, ale takí sú určite skoro všetci súťažiaci.

Veľkým prínosom je pre mňa i to, že ako prakticky nevidiaca nemám možnosť získať nové vzory z časopisov tak ako ľudia dobre vidiaci. A vymýšľať stále niečo nové, to sa vždy nedá. Práve na abilympiáde získavam inšpirácie, ktoré môžem ďalej rozvíjať a následne odovzdávať v krúžku šikovných rúk iným nevidiacim.

Som presvedčená, že účasť na abilympiáde obohatila nielen náš trojlístok z Nitry, ale i väčšinu našich starých, či nových abilympijských priateľov. Všetkým nám dala nové sily, elán a mnoho nových námetov do ďalšej činnosti. Rada by som sa úprimne poďakovala Zuzke, Relovi, Vlaďke i všetkým, ktorí majú veľkú zásluhu na tom, že z NAŠEJ abilympiády si odnášame nezabudnuteľné zážitky a tešíme sa na ďalší ročník.